Category Archives: นำเข้าสินค้าจากจีน

บริการฝากสั่งซื้อสินค้านำเข้าสินค้าจากจีน

ถ้าคุณทำงานในโรงงานผลิตเป็นผู้บังคับบัญชาคุณเคยได้ยินคำว่าการวางแผนการผลิตหลายครั้ง นี่คือขั้นตอนที่พวกเขาใช้ในการตัดสินใจเพียงจำนวนนำเข้าสินค้าจากจีนที่ผลิต เพื่อให้ บริษัท ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญ พวกเขาไม่ต้องการมากกว่าการนำเข้าสินค้าจากจีนแล้วมีพวกเขาเพียงแค่นั่งอยู่ในคลังสินค้า นั่นคือผลกำไรลงท่อระบายน้ำเพื่อที่จะพูด บริษัท ต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังนำเข้าสินค้าจากจีนเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการ มีหลายรูปแบบของการวางแผนการผลิตที่อยู่ภายใต้ชื่อต่างๆในโลกของธุรกิจ มีสามประเภทหลักที่หลายธุรกิจใช้

การวางแผนการผลิตเป็นกลุ่ม

การวางแผนการผลิตแบบนี้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากจีนแต่ละอย่างที่เหมือนกันจากชุดวัตถุดิบเดียวกัน ตัวอย่างเช่นช่างเย็บผ้าจะเอาผ้าบางชิ้นและผลิตชุดที่เหมือนกันห้าชุด ในโรงงานผลิตที่นำเข้าสินค้าจากจีนที่แตกต่างกันจำนวนมากนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและเครื่องในการผลิตชุดใหญ่ของนำเข้าสินค้าจากจีนแต่ละอย่างในเวลาเดียวกัน ในโรงงานตัวอย่างเช่นเครื่องอาจตั้งขึ้นเพื่อผลิตกลุ่มถั่วในกระป๋องตามด้วยกลุ่มข้าวโพดในกระป๋อง การตั้งค่าเครื่องให้เป็นไปตามกำหนดเวลานี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อให้สามารถผลิตได้ในแต่ละครั้งตามความต้องการ

การวางแผนการผลิตตามแผนงานหรือตามโครงการ

ประเภทนี้มักใช้ในธุรกิจขนาดเล็กที่ทีมหนึ่งหรือหนึ่งคนทำธุรกิจหรือบริการนำเข้าสินค้าจากจีน ผู้ผลิตเครื่องแต่งกายที่ทำหมั้นแบบกำหนดเองและแหวนแต่งงานเป็นตัวอย่างของการวางแผนการนำเข้าสินค้าจากจีนประเภทนี้ การผลิตภาพยนตร์เป็นทีมดังนั้นนี้จึงเป็นรูปแบบการวางแผนที่พวกเขาใช้ การวางแผนงานและโครงการสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของธุรกิจและลูกค้า ไม่ควรใช้หากคุณสร้างกระแสการนำเข้าสินค้าจากจีนที่สอดคล้องกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ptcargomember.com

#นำเข้าสินค้าจากจีน