Tag Archives: เครื่องนับธนบัตร

เนื้อหาสาระน่ารู้ด้วยเครื่องนับธนบัตร

เครื่องนับธนบัตรเป็นเครื่องมือที่ใช้นับปริมาณธนบัตรไม่ก็บอกค่าของแบงค์ที่เราใส่ลงไปนับ โดยเครื่องนับธนบัตรจะมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่หลายหลากขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานที่คลาดเคลื่อนกัน

เครื่องนับธนบัตรที่มีราคาไม่แพงจักมีฟังก์ชั่นการปฏิบัติการไม่มากและมีความเร็วในการนับค่อนข้างช้าๆ ในขณะที่เครื่องนับเงินที่มีค่าสูงจะมีซอฟแวร์ขั้นสูงกับฟังก์ชั่นงานการที่มากมายรวมทั้งกำลังเร็วในการที่สูง

วิธีการใช้งานเครื่องนับธนบัตร

เครื่องนับธนบัตรใช้ ไม่ว่าคุณจะใช้สิ่งนับแบงค์ระดับสูงหรือสิ่งนับธนบัตรขั้นต้น ผู้บริโภคเครื่องไม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจทางเทคนิคมาก่อน ข้อคิดเห็นหรือแบบใช้งานเครื่องมีอยู่ในหนังสือคู่มือการใช้เครื่อง

ปกติผู้บริโภคจะใส่แบงค์ในช่องรับแบงค์ (ที่ด้านบนของตัวเครื่อง) สิ่งนับธนบัตรจะเกริ่นทำงานโดยอัตโนมัติ และผลการนับจะบ่งที่หน้าหน้าจอแสงผล ฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่นการตั้งส่วนแบ่งการนับก็สามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายผ่านแผงความคุม

กลุ่มของเครื่องนับธนบัตร

1.เครื่องนับธนบัตรสามารถนับจำนวนรวมระบิลหรือสามารถบอกค่าของธนบัตรได้

เครื่องนับธนบัตรที่มีฟังก์ชั่นการทำงานแค่นับปริมาณฉบับ จะง่ายต่อการออกแบบเพราะเปล่าได้มีฟังก์ชั่นการบอกมูลค่าของธนบัตร

2.เครื่องนับธนบัตรแบบบอกมูลค่าหรือ worth counter จะมีซอฟต์แวร์การประมวลที่ซับซ้ำเพื่อวิเคาระห์ว่าธนบัตรแต่ละฉบับเป็นอย่างสนนราคาอะไร พร้อมบอกมูลค่าร่วมชุมนุมของธนบัตรที่ทำการ อีกต่างหากยังสามารถบอก เรื่องประกอบต่างๆบนหน้าผล เช่น ส่วนแบ่งอย่าง ราคาของธนบัตร สามารถดูได้โดยร่วมประชุมหรือแยกเป็นตามแบบราคา

การปฏิบัติหน้าที่ของเครื่องนับธนบัตร

เมื่อวางธนบัตรบนช่องรับธนบัตร ที่ระหว่างรับธนบัตรจะมีเซ็นเซอร์เริ่มทำงาน/หยุดทำงาน เครื่องนับแบงค์จะเริ่มการปฏิบัติการโดยโดยอัตโนมัติ เครื่องจะลำเลียงธนบัตรเข้าในตัวเครื่อง โดยผ่านเซ็นเซอร์ตรวจธนบัตรปลอม เซ็นเซอร์การนับจำนวนแผ่นจดหมาย พร้อมกับผลสุดท้ายก็ผ่านมายังช่องรับธนบัตรล่าง